במטרה לייצר רגולציה מודעת מגדר בשאיפה לקדם שוויון בין המינים בחברה הישראלית, המרכז מציע ייעוץ מגדרי לקובעי מדיניות בתהליכי כתיבת הצעות חוק, קביעת קווי מדיניות ודרכי פעולה בכלל. 

הייעוץ מושתת על האסטרטגיה המכונה Gender Mainstreaming המקדמת הפנמה של נקודת מבט מגדרית כחלק אינטגרלי בהליכי קביעת מדיניות.

נכון, יש חוקים שהקשרם המגדרי ברור (למשל הצעת חוק להחמרת ענישה על השחתת שלטים על רקע מגדרי) אך ישנם חוקים שהקשרם והשפעתם המגדרית אינה גלויה לעין. ולעיתים קרובות חוקים רבים נתפסים כנייטרליים בעיני המחוקק למרות שהם טומנים בחובם השלכות מגדריות - ייעוץ לחקיקה מודעת מגדר, עשוי לחשוף חוסר שוויון סמוי בחקיקה. 

תהליך הייעוץ והליווי נשען על בסיס רחב של מידע, מחקרי ופרלמנטרי, ועל שילוב של כלים בינלאומיים להערכה והשפעה רגולטורית לקידום מגדרי.

המרכז מציע:

  • כתיבת דברי הסבר בשילוב נקודת מבט מגדרית
  • ייעוץ וליווי מגדרי למעטפת הנדרשת לקידום הצעת חוק
  • הכשרה – הכשרת עובדים ואנשי ונשות המקצוע בנקודות מפתח בהליכי קביעת מדיניות 
  • הטמעת חשיבה מגדרית בהליכי העבודה השוטפים
  • כתיבת ניירות עמדה וידע תומך
  • הערכות מגדריות של החקיקה


חשוב להבין כי תהליך זה לא מתייחס לאוכלוסיית הנשים כקבוצה הומוגנית אחת, אלא על השפעת החוק על קבוצות שונות וצרכים שונים בתוך אוכלוסיית הנשים הכללית.