עלינו image
המרכז הישראלי לייעוץ מגדרי מציע תהליכי ליווי, ייעוץ וחשיבה אסטרטגית,
הרצאות, סדנאות ופיתוח תוכן
המקדמים שוויון והטמעת חשיבה מודעת מגדר
בארגונים, בחינוך, בקביעת מדיניות, בתקשורת ובמחקר.

שוויון מגדרי הוא ערך.
אימוץ הערך הזה לתהליכי עבודה ומחשבה נקרא "מודעות מגדרית"

מדובר בנכס אסטרטגי שבכוחו להוביל לשינוי בכל מרחב: אישי, ארגוני וציבורי.

אנחנו כאן, כדי לסייע לך לתרגם זאת לכדי מעשה.