דיין-גבאי, א' (2020). 'איזה מין נשיא' - פרשת משה קצב כנקודת מפנה בשיח התקשורת על עבירות מין בישראל. מסגרות מדיה, 19. 70-43.

בן-עטר, א' דיין-גבאי, א' יונס-אהרוני, ג' (2021). "הם משלנו" - סיקור תקשורתי דינמי של אונס קבוצתי: מקרה איה נאפה. קשר, 57. 30-8.

זנות כזירה של אלימות: נקודת המבט של התקשורת

תקציר המחקר מבקש לבחון כיצד התקשורת הישראלית מסגרה את תופעת הזנות כזירה של אלימות וניצול ב-11 השנים שקדמו לחקיקת החוק לאיסור צריכת זנות (2018-2008), בהסתמך על ניתוח ביקורתי ונרטיבי של 1,308 פריטים עיתונאיים שנדלו משלושה אתרי חדשות: הארץ, וואלה ו-ynet. המחקר נשען על גישת ניתוח שיח ביקורתי ‏(Critical Discourse Analysis - CDA) וחקר נרטיבי, כדי לחשוף את המשמעויות הגלויות והסמויות של הטקסט העיתונאי ולהתחקות אחר עיצובם של נרטיבים ונורמות תרבותיים. הניתוח שואב מתפיסה פמיניסטית ביקורתית, הרואה בכל מחקר יצירה מובנית חברתית, תלוית הקשר ויחסי כוח. הדבר נכון במיוחד במחקר מסוג זה, העוסק בתופעת הזנות, שההטיה המגדרית הברורה שלה מחייבת אותנו להתבונן גם בהקשר החברתי של חוסר השוויון בין המינים. מחקר זה מצא נרטיבים תקשורתיים שמתארים את הזנות כזירה של אלימות באמצעות שימוש במונחים שמקשרים בין תופעת הזנות ובין אלימות, ניצול וכפייה, ובד בבד לשיח בעל מאפיינים של הסברה וחינוך שמטרתו לנפץ מיתוסים תרבותיים.