הכשרה מגדרית במקום העבודה לצד עידוד גיוון חברתי מאפשרים למקום העבודה להיות פשוט טוב יותר לעובדיו ואף מסייע בהגדלת שורת הרווח. הכשרה זו מביאה למיצוי מיטבי של ההון האנושי במקומות העבודה השונים.

המרכז מציע תכנית עבודה שמקדמת איזון מגדרי ומעודדת גיוון חברתי, וזאת תוך התאמה לצרכי הארגון.

הטמעת חשיבה מגדרית במקום העבודה נוגעת בהיבטים רבים בחיי העובד.ת. אשר מייצרת אווירה ארגונית נוחה לשני המינים. מקום עבודה שפועל מתוך מודעות מגדרית מספק לעובדים ולעובדות בו תחושת שייכות גבוהה, התמדה מסירות ותפוקה גבוהה יותר. מודעות מגדרית יחד עם מגוון חברתי.

ההכשרה המגדרית לארגון:

  • אבחון פערים מגדרים קיימים בארגון (החל משלב האיתור והגיוס, וכלה באפשרויות הקידום)
  • חשיפת הטיות מגדריות סמויות (במרחב העבודה ובתהליכי עבודה)
  • ליווי והכשרה למנהלים להטמעת חשיבה מגדרית ומגוון חברתי בארגון
  • גיבוש אסטרטגיה ייעודית לצמצום הפערים המגדריים ועידוד הגיוון
  • יצירת סל כלים שיאפשר מרחב בטוח ומכיל 
  • הכשרה וייעוץ לממונות למניעת הטרדה מינית בארגון
  • הרצאות ממוקדות למשאבי האנוש ולעובדים ועובדות ולדרג ניהולי