במסגרת חקר התקשורת מנקודת מבט ביקורתית, באופן שבו התקשורת מתווכת מידע לציבור טמון כוח רב בקידום נושאים וקבוצות בחברה לראש סדר היום הציבורי והמדיני.

חשוב להרחיב את המחקרים בתחום, ואף להנגיש אותם לציבור הרחב, ולקהל הסטודנטים והסטודנטיות.

מגוון קורסים:

  • סוגית האלימות נגד נשים בישראל
  • מה בין זנות מיניות ואלימות
  • פשיעה בראי התקשורת
  • מגוון חברתי ומגדר במדיה
  • כתיבה וקריאה אקדמית למתקדמים

ליווי אקדמי ומחקרי: 

  • ליווי מקצועי בתהליכי מחקר וכתיבה 
  • ייעוץ וליווי למחקרי הערכה
  • מנחה עבודות מחקר מתקדמות